Resto Programı

Resto Programı, Restopos A.Ş. tarafından Yerli mühendisler ile tamamen yerli sermaye ile hazırlanan Resto programı,

Cafe Restoran Bistro Kuruyemiş işletmeleri ve daha birçok sıcak Retail satış noktasında satış yapmak için yazılmış bir POS sistemidir.

RESTO PROGRAMI FAYDA ANALİZİ

Yapılan uygulama ve tespitlerde bilişim teknolojileri nezdinde takibi olmayan işletmelerin günlük cirolarının %10’ luk kısmının kaybolduğu görülmüştür (toplam hataları, çalışan inisiyatifleri,  takipsizlik, …). Günlük ortalama 2.000.TL. ciro yapan bir işletmenin yıllık ortalama 70.000.TL. kaybı olmaktadır.

RESTO takip otomasyonu uygulanan işletmelerde %25 performans ve %10’luk kar artışının yanında uygulanacak projede kısa ve uzun vadede ulaşılması planlanan hedefler şunlardır.

 • İstenilen zamanda istenilen veriye ulaşma
 • Uçtan uca iş süreçlerinin standardize edilerek, birimlerin aynı dili konuşmasının sağlanması ve verimliliğin arttırılması
 • Müşteri taleplerinin zamanında ve istenen kalitede gerçekleştirilmesi,
 • Rekabet avantajlarının arttırılması.
 • Karılılığın arttırılması
 • Genişleyebilen bir yükseltme yolunun çizilmesi
 • Tek elden kontrol ve yönetim,
 • Daha düşük toplam satınalma maliyeti.
 • Malzeme ihtiyaçlarının anlık tespiti zamanında iletilmesi ve tedarik edilmesi kolaylığı
 • Minimum stok takibinin sağlanması ile stok maliyetlerinin en aza düşürülmesi
 • Etkin planlama
 • Globalleşmede yönetim kolaylığı
Ortak Teknoloji

2007 yılından bugüne kesintisiz hizmet.

Partnerlik
 • Google Partner
 • Tanaza Partner
 • Microsoft Partner
 • Restopos Partner
Bizi takip edin